30 april 2019

Billån till företag

Om du skall köpa en bil till ditt företag kan det vara värt att titta på olika former av företagslån anpassade för köp av fordon. Det finns ett antal sådana lån på marknaden som kan vara fördelaktiga att nyttja. Att använda sig av ett företagslån utan säkerhet kan vara ett alternativ men är dock dyrare i lånekostnader. Lånekostnader för köp av fordon är självfallet avdragsgilla för företaget. Vill man en ta ett lån så kan man ingå någon form av leasingavtal med banken för att kunna nyttja bilen man behöver i firman. En bil är en relativt dyr investering vilket medför att man bör kontrollera lånen noga innan ett köp. Billån till företag kan du läsa mer om på denna sajten.